Digioskuste koolitus

 

Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus 25. oktoobril kell 9:00-17:00.

’’E-Kodanik’’ koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused.
Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.
Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.
Koolituse läbinu:
• kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
• omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh. vabavaralistest) ja failihaldusest;
• teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
• on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
• teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
• oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
• oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
• oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
• koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
• koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid

Eeldused osalemiseks: koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust
Sihtgrupp: oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta
Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö

Koolitus on tasuta, arvuti koolitaja poolt.

Projekt on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt.

Koolitusele registreerimine kuni 30. septembrini telefonil 5884 4686 või e-postil raamatukogu@pparnumaa.ee.

Tagastuskast

Pärnu-Jaagupi raamatukogul on nüüd raamatute tagastuskast, kuhu on võimalik raamatuid tagastada teile sobival ajal. 
Tagastuskasti eest oleme tänulikud Mait Lehtsalule, kes võttis selle meisterdamise-korraldamise endale südameasjaks. Suur Aitäh talle!
Täname kõiki toetajaid!

Näitus üheksandikele

Raamatukogu lugemissaalis on võimalik vaadata näitust esimestest raamatutest, mille on laenutanud meie kooli praegused üheksandikud siis, kui nad tulid esimest korda raamatukokku. Mõned õpilased on oma sammud seadnud raamatukokku juba esimeses klassis, teised on leidnud tee siia pisut hiljem, sellest ka näituse raamatute valik.
Olete oodatud vaatama!