KAH- bingo

KAH-festivali raames viivad raamatukoguhoidjad läbi Ares, Suigus, Kaismal, Libatses, Pärnu-Jaagupis ja Vahenurmes lugemisbingo, mille tarvis tuleb lugeda üheksa Kaisma-Are-Halinga piirkonnaga seotud raamatut. Templi saad raamatukogust.