Ajalugu

Pärnu-Jaagupi raamatukogu alguseks loetakse 1883. aasta 11. veebruari, mil asutati 19-liikmeline Hallinga-Roodi Raamatukogu Selts. Raamatukogu asus Roodi koolimajas, seltsi esimeheks valiti Halinga kooliõpetaja Mihkel Kikson. Avamisel oli kogus 455 raamatut. 1889-1909 tegutses selts „Lõbustuse” nime all. Raamatute ostmiseks annetasid raha seltsi liikmed, korraldati ka muusika ja tantsuga peoõhtuid ja näitusmüüke. 1895. aastaks oli seltsil 2288 raamatut.

1906. aastast kandis selts Jakobi Rahvahariduse Seltsi nime. Raamatukogu toodi üle Jakobi kihelkonnakooli majja, kus see mahtus ühte suurde kappi. Peeti kirjandus- ja kõneõhtuid. 1914. aastast asus selts tollase raamatukoguhoidja Hendrik Jürgensoni majas. 1923. aastal koliti Jakobi Kõrgemasse Algkooli ja 1934. aastal asus raamatukogu vastvalminud rahvamaja ruumidesse. Raamatute laenutamine toimus ühiskondlikel alustel.

Pärast Teist maailmasõda asus raamatukogu alevi mitmes paigas. Kõige kauem (43 aastat) tegutses raamatukogu Jakobi koguduse pastoraadi alumisel korrusel. Alates 2002. aastast on raamatukogu kasutada avarad ruumid endises lasteaiamajas.

Raamatukogu on läbi aegade kandnud erinevaid nimesid: Pärnu-Jaagupi Rajooni Keskraamatukogu (11 harukoguga), Pärnu-Jaagupi Aleviraamatukogu ja Pärnu Rajooni Keskraamatukogu Pärnu-Jaagupi haruraamatukogu.

Raamatukogujuhatajad läbi aegade:

Pärnu-Jaagupi : S. Seeland, 2003 ([Pärnu] : Hansaprint)

Mihkel Kikson 1883 – 1885

Jakob Tiidemann 1889

Mihkel Kikson 1890

August Univer 1909 – 1914

Georg Maurer (Milvere) 1914

August Raud 1917

August Laur 1917 – 1924

Hendrik Jürgenson 1924 – 1929

August Laur 1929 – 1940

Aino Markson 1944 – 1945

Vello Tohver 1945

Kristjan Kaareste 1945 – 1946

Maria Jürisson (Luik) 1946 – 1947

Vaike Aija 1947

Armilde Ollo 1947 – 1948

Marta-Maria Hendrikson 1948 – 1949

Maria Luik 1949 – 1957

Aime Karu 1957 – 1958
Õilme Tõnismaa 1958 – 1960

Elgi Merisaar 1960 – 1995

Ester Kerge 1995 – 2019

Raamatukoguhoidjad:

Elgi Merisaar 1995 – 2003

Urve Salumaa 2004 –

Aili Luik 2019 –

Ludmilla Kodasmaa 2019 –

2019. aastal viidi valla raamatukogud ühtse juhtimise alla ning moodustus Põhja-Pärnumaa raamatukogu, mida asus juhtima Monika Jõemaa (2019 – 2023).  Alates 2023. on Põhja-Pärnumaa raamatukogude direktor Annika Kadak.

Pärnu-Jaagupi raamatukogu on Põhja-Pärnumaa raamatukogu haruraamatukogu.

Pärnu-Jaagupi kihelkonna raamatukogude ajalugu on uurinud Sergei Seeland, eelnenud ajaloo kokkuvõtted põhinevad tema uuritul.

2003. aastal avaldas ta raamatu “Pärnu-Jaagupi kihelkonna raamatukogude ajaloost”.