Digioskuste koolitus

 

Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus 25. oktoobril kell 9:00-17:00.

’’E-Kodanik’’ koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused.
Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.
Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.
Koolituse läbinu:
• kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
• omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh. vabavaralistest) ja failihaldusest;
• teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
• on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
• teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
• oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
• oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
• oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
• koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
• koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid

Eeldused osalemiseks: koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust
Sihtgrupp: oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta
Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö

Koolitus on tasuta, arvuti koolitaja poolt.

Projekt on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt.

Koolitusele registreerimine kuni 30. septembrini telefonil 5884 4686 või e-postil raamatukogu@pparnumaa.ee.