Kirjandusklubi

Kirjandusklubi alustab uut hooaega. Esimene teema on suvine lugemiselamus.
Kirjandusklubis jagatakse oma lugemismuljeid, ja nii veedetakse paar tunnikest kord kuus meeldivas seltskonnas tassikese tee-kohvi ja raamatutega.
Olete oodatud liituma meie klubiga!

Raamatukogu selgitab välja inimesi, kes soovivad raamatute koju tellimist

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu soovib välja selgitada inimesi, kes sooviksid raamatukogust teavikuid laenutada, aga nende tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Soovime teada, kui palju selliseid inimesi on, kus nad elavad  ja leida võimalusi, et neid inimesi aidata ja raamatud nendeni toimetada.

Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus on väga kõrge trepp. Teame, et mõnedel inimestel jääb raamatukogu külastus tegemata, sest tervislik seisund ei lase trepist üles ronida. Loodame väga, et järgmisel aastal ehitatakse majja lift ja juurdepääs raamatukogusse paraneb. Palume neil inimestel endast teada anda, kelledel selle trepi tõttu külastus tegemata jääb. Raamatukoguhoidjad saavad teile raamatupaki õue tuua või siis vajadusel koduteenindust osutada.

Meie vallas on inimesi, kes on oma tervisliku seisundi tõttu valla poolt osutataval hoolekandeteenusel – koduteenusel. Loodan, et kõik selle tasulise teenuse kasutajad teavad, et neil on võimalus hooldustöötaja käest paluda ka lisaks muudele teenustele nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine, ka raamatukogust teavikute koju toomist.

Samuti on võimalik tellida valla sotsiaaltöötajate kaudu sotsiaaltranspordi teenust, mis võimaldab tellida sõidu ka raamatukogu külastamiseks. Sotsiaaltranspordi klientideks on inimesed, kelle tervislik seisund takistab isikliku sõiduauto või ühistranspordi kasutamist, kuid kellele on vaja tagada võimalus käia tööl, koolis ja kasutada avalikke teenuseid. Teenuse hinnakiri on valla kodulehel ja teenuse  esmakordseks tellimiseks tuleb ühendust võtta oma piirkonna sotsiaaltöötajatega.

Kui te eelnimetatud teenuseid ei kasuta, aga teavikute laenutamise soov on ja te oma tervisliku seisundi tõttu raamatukogusse ei pääse, siis palun andke endast teada Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktorile Monika Jõemaale, tel  5884 4686, e-post monika.joemaa@pparnumaa.ee või oma piirkondade raamatukoguhoidjatele. Soovime abivajajad kaardistada 1. septembriks 2020. aastal, et võimalusel järgmise aasta eelarvesse planeerida teenuse osutamiseks vajalikud summad.

Raamatuloos

Loos! Loos! Loos!
Kõigi raamatukogu külastajate vahel, kes laenutavad raamatu, loosime välja raamatu. Loosimine toimub kahes kategoorias: lastele ja täiskasvanuile.

Raamatunäitus

Ka sellel aastal on raamatukogu lugemissaalis võimalik vaadata näitust esimestest raamatutest, mille on laenutanud meie kooli praegused üheksandikud siis, kui nad tulid esimest korda raamatukokku. Mõned õpilased on oma sammud seadnud raamatukokku juba esimeses klassis, teised on leidnud tee siia pisut hiljem, sellest ka näituse raamatute valik.
Olete oodatud vaatama!